feature-top

پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش جدید خود نیز مانند گزارش قبلی پیش‌بینی کرده پس از پشت سر گذاشتن دو سال سخت، نرخ رشد اقتصادی ایران از سال آینده میلادی مثبت خواهد شد. این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را همچنان منفی 6% پیش‌بینی کرده است.

صندوق بین‌المللی پول همچنین سایر اطلاعات و آمارهای مربوط به اقتصاد ایران را در پایگاه داده‌های «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود در زمینه‌های زیر را به‌روزرسانی کرده است :

سهم ايران از اقتصاد جهان
در سال 2019 سهم ایران از تولید ناخالص داخلی جهان (بر مبنای قدرت خرید) به 1.08% خواهد رسید؛ در حالی که این رقم در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 1.28 و 1.19 درصد بوده است.
کاهش سهم ایران از تولید ناخالص جهان نشان‌دهنده عملکرد ضعیف‌تر اقتصاد ایران در مقایسه با متوسط جهانی است.

سرمایه‌گذاری
بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در سال 2019 تقریباً 39% (38.97%) خواهد بود. این رقم در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 35.7 و 38.3 بوده است.

پس‌انداز ناخالص ملی
صندوق بین‌المللی پول نسبت پس‌انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی ایران را برای سال 2019 حدود 38.6 درصد پیش‌بینی کرده است که کاهش نسبتاً قابل‌توجهی نسبت به رقم سال گذشته آن (42.6%) نشان می‌دهد.

تورم
نرخ تورم ایران که در سال 2017 حدود 9.6% بود،‌ در سال 2018 به 31.2% رسید و صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود پیش‌بینی کرده است که نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی به 37.2% افزایش خواهد یافت و در سال‌های بعد شاهد روند نزولی نرخ تورم خواهیم بود.

واردات کالاها و خدمات
حجم واردات کالاها و خدمات به ایران که در سال 2018 حدود 9.14% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود، طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال جاری میلادی نیز 10.5% نسبت به سال گذشته کاهش خواهد یافت.

صادرات کالاها و خدمات
سرعت کاهش صادرات ایران حتی بیشتر از سرعت کاهش واردات بوده است، به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که حجم صادرات کالاها و خدمات از ایران در سال جاری میلادی 22.6% نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در سال 2017 نیز صادرات ایران 14.4% نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته بود.

بیکاری
نرخ بیکاری در ایران که در سال 2017 حدود 11.8% بوده است، در سال 2018 به 13.9 افزایش یافته و طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود در سال جاری میلادی به 15.4% برسد.

درآمد و مخارج دولت
صندوق بین‌المللی پول درآمد عمومی دولت ایران را برای سال 2019 معادل 13.4% تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با رقم آن در سال‌های گذشته (17.5% در سال 2017 و 14.2% در سال 2018) کاهش محسوسی نشان می‌دهد.
از طرفی صندوق بین‌المللی پول مخارج عمومی دولت ایران در سال جاری میلادی را نیز 17.4% تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرده است. این رقم در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب 19.35% و 18.4% بوده است.
شایان ذکر است که در محاسبات مربوط به بودجه عمومی دولت (درآمد و مخارج عمومی)، درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی لحاظ نمی‌شود.

بدهی دولت
بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، خالص بدهی دولت ایران در سال 2019 به بیش از 669 هزار میلیارد تومان (معادل 27.5% تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری) خواهد بود. این رقم در سال 2018 حدود 516 هزار میلیارد تومان و در سال 2017 نیز 421.1 هزار میلیارد تومان بوده است.

دیدگاه دیگران

افزودن دیدگاه