feature-top
صفحاتی از کتاب زرد عراق را که به منظور معرفی شرکت های پخش مواد غذایی در این کشور تهیه شده است را مشاهده و از طریق اطلاعات تماس درج شده از جمله نشان وبسایت و شماره های تماس موبایلی با طرف عراقی وارد مذاکره شوید.

feature-top
لینک گروه تلگرامی و واتس آپ ایران و عراق
این مورد از توجهات اتاق ایران و عراق و توجه ویژه این اتاق به مسائلی همچون کسب و کار های نوپا (استارتاپ ها) و تعریف کمیسیون ارتباطات و فناوری ارتباطات ذیل این مجموعه که تنها کمیسیون آی تی محور اتاق های مشترک میباشد باعث شده که عملکرد این اتاق نزد فعالین بخش خصوصی به خوبی ارزیابی و گزارش شود